משכית רובינשטיין

משכית רובינשטיין

יועצת ניהול ידע

ROM Knowledgeware

הרצאות מפי משכית רובינשטיין:

דוברים נוספים באירוע הפורטל הארגוני המתחדש - חידושים, הדגמות, סיפורי לקוח

Open Accessibilty Menu